COOR活动-设计师定制版-极限挑战

   

   2020-04-25
   279

四月底,万物苏醒,设计师们在办公桌前蠢蠢欲动

COOR设计部门小分队踩着春光,出发前往东钱湖!设计师版极限挑战正式开始!

团队小游戏,真人CS来PK,湖边烧烤,设计师们各显身手,闯过种种难关,唤醒沉睡一个冬天的身体和灵魂!

01
07
08
06
11
10
13
16
14
22
17
25
18
20
36
返回查看更多